Home Contacts

Contacts

The Trading House “Urozhai” (Central agency)
603124 Nizhny Novgorod Bazovy proezd street 1B
Working hours: Mn-Fr, Saturday
e-mail:
Location map:Nizhny Novgorod, Market of building materials “Zaretchny”
603034 Nizhny Novgorod, market of building materials “Zaretchny”
Telephone: 8-920-253-24-03
Nizhny Novgorod Strighino settlement
Nizhny Novgorod Strighino settlement 10 Relsovaya street,
Telephones: 8-920-047-54-23; 8-910-790-29-57
Nizhny Novgorod, Market of building materials “Rzhavsky”
Nizhny Novgorod, Kazanskoe highway, Market of building materials “Rzhavsky”
Telephones: 8-910-383-30-63; 8-910-790-29-57
Nizhny Novgorod, m-district Scherbinky
Nizhny Novgorod, 123 Gagarin avenue (Scherbinky)
Telephones: 8-920-253-76-51; 466-03-34; 413-76-51
Nizhny Novgorod, Gagarin avenue
376 Gagarin avenue (near the hypermarket “Alphavit Tovarov”)
Nizhny Novgorod region Balakhna
Nizhny Novgorod region Balakhna 14 Glavnaya street
Telephones: 8-920-014-08-74


Nizhny Novgorod Gorbatovka settlement
Nizhny Novgorod Gorbatovka settlement 38/a Vostotchnaya street
Telephones: 8-920-022-63-42; 8-910-790-29-57
Nizhny Novgorod region Arzamas
Nizhny Novgorod region Arzamas 50 Kalinina street
Telephones: 8-910-382-26-66


Nizhny Novgorod region Dzerzhinsk
606015 Nizhny Novgorod region Dzerzhinsk, 1 Lenin avenue “DIK” LLC
Telephone: (8313)23-02-14

Nizhny Novgorod region, Pavlovsk region Vorsma
Nizhny Novgorod region, Pavlovsk region Vorsma 198 Lenin street (on the opposite side of a car wash)
Telephone: 8-960-189-72-40

Contacts in other regions:

 • Volgograd and Volgograd region
 • Rostov-on-Don and Rostov region
 • Moscow and Moscow region
 • Vladimir and Vladimir region
 • Yaroslavl and Yaroslavl region
 • Samara and Samara region
 • Yekaterinburg and Sverdlovsk region
 • Kaliningrad and Kaliningrad region
 • Dagestan
 • Belarus
 • Ryazan and Ryazan region
 • Lipetsk and Lipetsk region
 • Belgorod and Belgorod region